Pazarlama Stratejinizde İndirim ve Garantiyi Kullanmak

İndirim sadece yavaş satılan ve stokta kalanları eritmek için fiyat düşürmekten ibaret değildir. İndirim, daha sonra almak yerine şimdi almaya veya daha fazla almaya özendiren bir pazarlama çalışması ve tanıtım aracıdır. Peki, indirim çeşitleri nelerdir?

Tanıtım İndirimi

Yeni müşterileri sizi denemeye veya ürünlerinizi satın almaya özendirmek için yapılan indirim. Bu, genelde posta siparişiyle veya internet üzerinden alınan ürün için müşterinin ilk siparişinde yapılan indirimdir. Kolaydır, müşterinin teslimat adresi işyerinin elindedir ve tekrar satın alıp almadıklarını takip edebilir.

Bir Fiyatına İki Ürün

Bazen işletmeler iki farklı ürünü bir ürün fiyatına gelecek şekilde paketler. Bu bildiğiniz ücretsiz numunedir. Dolayısıyla, alıcı her zamanki fondöteni alır yanına da ücretsiz bir yüz temizleme kremi verilir. Ürünü beğenip bir dahaki sefere para ödeyerek alacakları ümit edilir.

Benzer ve Tamamlayıcı Sektörlerle İndirim Çalışmaları

Başka bir şirketin birlikte paketleyeceğiniz, sizinkini tamamlayıcı ürünü var mı? Bir araya gelir indirim paketi oluşturmanız hem kurumdan kuruma pazarda hem de tüketici pazarında işinize yarar.

Sadakat Puanları

Mevcut müşterilerin sadakatini ödüllendirebilirsiniz. Bu uygulamalarda müşterinin topladığı puana göre değişen ücretsiz armağanlar kullanılır. Havayolu uçuş puanları klasik sadakat programlarıdır. Bazı kredi kartı kampanyaları da günümüzde benzer uygulamalar yapıyor. Her ay harcanan para miktarına bağlı olarak nakit harcama imkanı sunuyorlar.

Zamanı Kısıtlı İndirim

Bu uygulamalar insanlar yarın değil bugün almaya özendirir. Sezon sonu satışları, zaman damgalı bilet veya kuponlar bunu klasik örnekleridir. Satıcının “Bugün alırsanız yüzde 20 indirim uygularım” demesi de bu temanın başka bir çeşitidir.

Satış Yükseltme Uygulamaları

Satış yükseltme taktikleri müşteriyi daha fazla para harcamaya özendirir. Üç al iki öde 50 dolardan fazla harcarsanız yenisinde yüzde 20 indirim yaparız demenin modern versiyonudur.

Bu uygulamalar satışlarınızın artmasına yardım ederken, kar marjınızı da etkileyebilir. O yüzden, uygulamadan önce ilave satışları ve kar üzerindeki etkisinin iyi hesaplanmalısınız.

Posta ile sipariş ve internet alışverişi genelde istisnasız para iade garantisi verir çünkü müşteriye riske girdiğini düşündürmek istemez.

Hiçbir ürün kusursuz değildir ve mutlaka başarısızlıklar olacaktır. Memnun kalınmamış bir ürünü tamir etmek yerine yenisiyle değiştirmek itibarınızı korumanın genelde hem daha kolay hem de daha iyi yoludur.

Kaynak: Dijital Ajanslar

Reklamlar

Deneyim Pazarlaması Nedir?

Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi pazarlamaktan öte deneyiminizi pazarlamak birçok noktada fayda getirecek bir pazarlama yapısıdır. İyi lokantalar yemekleriyle olduğu kadar, deneyimleriyle de tanınırlar. En alasından kahve deneyimi yaşamak için, Starbuck’a 10TL veya daha fazla ödüyoruz. Bu pazarlama stratejisi genelde otel, cafe, restaurant gibi yerlerde çok işe yarar. Walt Disney’i bir düşünün kovboyların batısını, periler ülkesi şatolarını, korsan gemilerini ve bunlara benzer şeyleri yaşama fırsatını yaratmıştır. Deneyim pazarlamacısının amacı, aslında bayatlamış deyip geçilecek şeylere heyecan ve eğlence katmaktır.

X bir özel okulun avm’de çocuklara kü8çük bir oyun parkı kurasının sebebi budur. Yağmur geçirmez mont satan bir firmanın müşterilerine palto giydirip sahte bir sağnak yağmur altına sokmasının da sebebi budur. Üst görselde yer alan, Sprite’in yarattığı platform ile insanlara duş aldırması bir deneyimdir.

Tüm satışlar hizmet sunar; zorlayıcı olan, müşterinize, hafızasından silinemeyecek bir deneyimde eşlik etmektir.

Kaynak: Dijital Ajanslar

Durgunluk Döneminde Pazarlama

Bir ekonomik durgunluk dönemi gelip çattığında, çoğu şirket harcamalarını kısma telaşına düşer; bunların içinde en göze çarpanı da reklamdır. Üst yönetimdekiler zaten reklama inanılmaz; reklamı bir kar getirici olarak değil, koruyucu bir emniyet kemeri olarak görüp kabullenirler. Pazarlama bütçelerinin tamamını, beklenen gelirin bir yüzdesi olarak belirlemişlerdir; beklenen gelir düştüğünde de, pazarlama harcamalarını kısmak için hiçbir nedeni kaçırmazlar. Ancak bu, pazarlama harcamalarını beklenen gelire dayandırarak belirlemenin mantıksızlığını göstermektedir. Bu, işi yokuşa sürmektir. Pazarlama bütçesini belirlemeden beklenen geliri bilemezsiniz. Pazarlama bütçesi sonuç değil, sebeptir.

Ekonomik durgunluğun eli kulağındaysa, CEO, maliyetleri azaltmak için şirketin ne yapması gerektiği hakkında öneride bulunacak çok fonksiyonlu bir heyet görevlendirmelidir. Heyet, güvenli bir şekilde azaltılabilecek aktiviteler ve harcamalar için, şirketin promosyon karmasını, kanal karmasını, Pazar segmenti karmasını, müşteri karmasını ve coğrafi karmasını incelemelidir. Her şirketin zarara yol açan veya zayıf olan bazı promosyonları, kanalları, Pazar segmentleri, müşterileri ve coğrafi bölgeleri vardır. Durgunluk dönemi bir ayıklama gerektirir.

Durgunluk süresince pek çok şirket maliyet kısma tedbirlerini uygulama telaşına düşer. Ancak hangi tedbiri alırlarsa alsınlar, iki kurala dikkat etmeleri gerekir. Birincisi, müşteri değer önermenden taviz vermeyin. Müşterilerin sizden beklemeye alışkın oldukları deneyimi azaltmayın. İkincisi, maliyet yükünü, danışıp görüşmeden, keyfi olarak tedarikçilerinize veya bayilerinize yıkmayın. Ortak değer önermenize zarar verirseniz, ortaklar, güç birliklerini rakiplerinize kaydırmaya başlarlar.

Şirketler, her ne kadar kar marjları zarar gö7recek olsa da, geçici bir süre için fiyatlarını indirmeyi düşünmelidir. Müşterilerinizi elinizde tutmanız, onların markalarını değiştirip rakiplerinizi denemelerine izin vermenizden daha iyidir. Bir durgunluk dönemi süresince müşteriler fiyat konusunda oldukça hassas olduklarından, fiyatlardan tavız vermek maruz görülebilir.

Bazı akıllı şirketler, maliyet kısmaya başvurmak yerine, bütçelerini azaltan rakiplerden Pazar payı kapmak için bütçelerini muhafaza edebilir ve arttırabilir. Eğer bir şirketin bazı kaynakları varsa, ekonomik durgunluğu, işini rakiplerinin aleyhine büyütmek için bir fırsat olarak görebilir. Bir araştırmanın bulgularına göre, durgunluk döneminde pazarlama harcamalarını sürdüren şirketler, durgunluk döneminden, bu harcamaları sürdürmeyenlere göre daha güçlü olarak çıkmıştır.

Kaynak: dijital ajanslar

Mobil Pazarlamanın İşletmelere Faydaları

Veritabanı Pazarlaması

Veritabanlı pazarlama ilişki pazarlaması ile bire bir ilişkisi içerisindedir. İşletmeler verimli bir müşteri ilişkisi için müşterileri hakkında veri ambarı oluşturarak ilişkisel bir pazarlama yaklaşımı gösterirler. Genel olarak veritabanlı pazarlama müşteriler hakkındaki verinin bir koleksiyonu olarak tarif edilebilir. Bu koleksiyonda müşterinin ismi, adresi, alışveriş alışkanlıkları gibi müşteriler hakkındaki yararlı bilgiler bulunmaktadır. Veritabanlı pazarlama günümüzde büyük firmalar tarafından uygulanan önemli bir pazarlama stratejisidir.

Tavsiye Pazarlaması

Tavsiye pazarlama, insanların kullandıkları bir ürün ya da hizmetle ilgili yaşadıkları deneyimleri birbirine anlatması ve bu sayede satışların artması olarak tanımlanabilmektedir (Hacıoğlu, 2005: 89). Hedef müşteri kitlesine doğrudan pazarlama yoluyla verilen mesajlar, hedef kitle tarafından pazarlama amaçlarının istediği düzeyde dikkate alınamayabilmektedir. Bunun yerine insanlar denemeyi düşündükleri bir ürünle ilgili olarak arkadaşlarına sormakta ya da sözlerini veya yaşam biçimini benimsediği etkili bir kişinin kullanıp kullanmadığına bakabilmektedirler. Ayrıca, aynı zamanda ürün veya hizmeti kullanan kişinin verdiği bilgiler insanlara daha değerli ve inandırıcı gelebilmektedir. Bu noktadan hareketle, bütün sektörlerde kulaktan kulağa pazarlama uygulamalarının bulunduğu ifade edilebilir. ABD’de, girişimcilik portalı Inc.com un yaptığı ve ülkenin en hızlı büyüyen ilk 500 şirketi ile ilgili anket sonuçlarına göre Tavsiye Pazarlama (Word-of-Mouth Marketing) Tavsiye pazarlama, insanların kullandıkları bir ürün ya da hizmetle ilgili yaşadıkları deneyimleri birbirine anlatması ve bu sayede satışların artması olarak tanımlanabilmektedir (Hacıoğlu, 2005: 89). Hedef müşteri kitlesine doğrudan pazarlama yoluyla verilen mesajlar, hedef kitle tarafından pazarlama amaçlarının istediği düzeyde dikkate alınamayabilmektedir. Bunun yerine insanlar denemeyi düşündükleri bir ürünle ilgili olarak arkadaşlarına sormakta ya da sözlerini veya yaşam biçimini benimsediği etkili bir kişinin kullanıp kullanmadığına bakabilmektedirler. Ayrıca, aynı zamanda ürün veya hizmeti kullanan kişinin verdiği bilgiler insanlara daha değerli ve inandırıcı gelebilmektedir. Bu noktadan hareketle, bütün sektörlerde kulaktan kulağa pazarlama uygulamalarının bulunduğu ifade edilebilir.

ABD’de, girişimcilik portalı Inc.com un yaptığı ve ülkenin en hızlı büyüyen ilk 500 şirketi ile ilgili anket sonuçlarına göre Tavsiye Pazarlama (Word-of-Mouth Marketing)

Gerilla Pazarlaması

Pazarlama anlayışlarında yaşanan değişikliklerle birlikte birebir kişiselleştirilmiş pazarlama çabaları artmıştır. Teknolojinin insan hayatını hızla etkilemesi, yeni iletişim kanallarının da hızlı bir şekilde ortaya çıkmasına sebep olmuştur. “Gerilla Pazarlama” da bu düşüncelerle ortaya konulmuş bir pazarlama tekniğidir. İlk defa Jay Conrad Levinson tarafından temeli atılan bir kavram olan “gerilla pazarlama” nın amacı çok küçük bütçeler ile dikkat çekici ve etkili pazarlama çalışmaları yapmaktır. Yaratıcı fikirler ve şaşırtıcı yaklaşımlar ile daha küçük gruplara marka bilincini ve tüketim alışkanlıkları kazandırmak bu pazarlama tekniğinin hedeflerindendir (http://www.gmarketing.com/). Gerilla Pazarlama ilk başlarda sadece küçük firmaların büyük firmalarla daha iyi mücadele edebilmesi için kullanılmıştır. Bundan dolayı gerilla marketing fikrinin öncülerinden Jay Conrad Levinson bu yaklaşımı bir “yıpratma” saldırısı olarak tanımlar (http://www.gmarketing.com/). Gerilla Marketing de önemli olan bir noktada esnekliktir. Şirketler yayılma alanlarının, karlarının, aktivitelerinin azalmasını önlemek için her duruma karşı tıpkı bir gerilla gibi esnek olmalıdırlar. Kaynaklarını yeni fırsatlara hızlı ve en etkin bir şekilde yönlendirebilmelidirler. Pazar da oluşabilecek her türlü durumu önceden tahmin etmek, sonsuz rekabet ortamında ayakta kalabilmek içinde bulundukları durumu iyi analiz etmelidirler.